Naše nabídka

Co vám můžeme nabídnout v oblasti certifikace, školení a poradenství


Systémy managementu


Systém managementu je dokumentovaný systém řízení firmy zaměřený především na prevenci nedostatků a ztrát. Konkrétní systém může být zaměřen na prevenci nedostatků a ztrát v oblasti kvality (potom hovoříme o systému kvality) nebo na prevenci nedostatků a ztrát v oblasti životního prostředí (environmentální systém), případně na další oblasti (bezpečnost práce, bezpečnost informací apod.).

Existují také speciální oborové systémy managementu, které vycházejí z požadavků zákazníků daného oboru. Jedná se například o systémy řízení dodavatelů do automobilového průmyslu, do leteckého průmyslu, pro oblast zdravotnických prostředků, potravinářství a podobně.

Interní a externí audity


Nabízíme klientům kvalifikované provedení interních auditů. Interní audity jsou povinnou součástí každého systému managementu. Výstupem z interních auditů jsou náměty na zlepšení a případně zjištěné nedostatky. Náměty na zlepšení je vhodné využít a nedostatky je nutné odstranit. Na interní audit můžeme také pohlížet jako na trénink na externí audit. Pracovníci se naučí prezentovat svoji práci a reagovat na všetečné otázky auditorů.

Externí audit je klíčovým testem systému řízení klienta. Tento audit provádí vysoce kvalifikovaní auditoři pod hlavičkou akreditované certifikační společnosti. Pokud klient splní všechny požadavky a odstraní všechny zjištěné chyby, potom je odměnou vystavení certifikátu nebo potvrzení jeho platnosti. Certifikát lze potom úspěšně využít při získávání zakázek náročných zákazníků. 

Poradenství a vzdělávání


Nabízíme klientům pomoc při zavádění systému managementu, který klient potřebuje k prokázání své způsobilosti zákazníkům. Poradenství probíhá během pravidelných návštěv klienta v jeho prostorách, kde postupně řešíme jednotlivá témata související s konkrétními potřebami klienta. Během těchto návštěv, které vede kvalifikovaný poradce, vzniká dokumentovaný systém managementu s cílem připravit klienta tak, aby byl schopen prokázat splnění požadavků mezinárodních norem. Součástí poradenství je realizace kurzů a seminářů pro pracovníky klienta.

Nabízíme klientům vzdělávání i nezávisle na poradenství. Jedná se například o kurzy pro interní auditory, pro management společnosti, pro pracovníky oddělení kvality a podobně.

Poradenstvím a vzděláváním se zabýváme již téměř třicet let. Při realizaci konkrétních potřeb klienta vycházíme z bohatých zkušeností, které jsme v předchozích letech získali.

KDO JSME

Společnost
s tradicí


Jmenuji se Petr Šotnar a od roku 1995 se živím jako poradce, lektor a auditor.

Předtím jsem pracoval téměř deset let ve velkém strojírenském podniku na různých postech útvaru kvality. V roce 1989 jsem se stal šéfem útvaru kvality, čítajícím téměř 50 zaměstnanců. Naše firma v té době zaměstnávala asi 1800 lidí. V roce 1994 jsme získali certifikát ISO 9001. V té době bylo v České republice vydáno jen několik desítek certifikátů systému jakosti, takže jsme patřili k průkopníkům prosazování normy ISO 9001 do praxe. Od té doby se systematicky a pravidelně vzdělávám. Jsem držitelem řady certifikátů a osvědčení, z nichž některé naleznete v sekci nazvané certifikáty. Mám bohaté praktické zkušenosti s implementací systému managementu a jeho certifikací v mnoha oborech od výroby po služby. Jsem externím auditorem několika mezinárodních certifikačních organizací. Spolupracuji také jako lektor s několika vysokými školami.

Všechny svoje znalosti a zkušenosti Vám nyní nabízím. Chci Vám pomoci dosáhnout zlepšení. Pomohu Vám odstranit jakékoli problémy či nedostatky, ať už je jejich předmětem Váš systém managementu kvality, systém managementu environmentu, potřeba získat certifikát, potřeba školení pracovníků, potřeba motivace pracovníků, potřeba provést audit Vašeho systému nebo audit systému managementu Vašeho dodavatele, implementace metod, nástrojů a technik používaných při zabezpečování kvality a podobně.
NAŠE CÍLE

Jaké je naše poslání?


Certifikace Vaší společnosti

Proškolení interních auditorů

Zavedení metod pro snížení nákladů

Zlepšení image Vaší firmy


Ptají se Vaši zákazníci na certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001? Dodáváte výrobcům automobilů a je od Vás požadována certifikace podle ISO/TS 16949? Vyrábíte potraviny a potřebujete certifikaci systému kritických bodů, tedy HACCP? Je na Vašich poradách diskutována certifikace systému managementu? Zajímá Vás jakost nebo kvalita? Čeká Vás zavedení systému managementu kvality? Už nemůžete zákazníkům certifikát pouze slibovat, ale potřebujete certifikát rychle získat? Máte obavu, že systém managementu kvality je byrokratickým molochem, který Vás bude zdržovat od důležité práce?

Potřebujete proškolit interní auditory pro Váš systém kvality nebo systém environmentu? Chcete, aby se management Vaší firmy začal zajímat o systém kvality a byl ochoten se angažovat v jeho prospěch? Potřebujete moderátora pro implementaci metody nazývané Ishikawův diagram? Nemáte zkušenosti s metodou „5 proč“ a potřebujete pomoci s její aplikací? Chcete odhalit ztráty plynoucí ze zbytečných chyb?

Rádi byste zavedli metody vedoucí ke snížení nákladů a zvýšení produktivity? Zajímá Vás štíhlá výroba (Lean production) nebo štíhlé procesy a nevíte jak začít? Nevíte co je to procesní přístup? Neumíte se vypořádat s připomínkami auditora? Potřebujete zkušeného poradce? Upřednostňujete dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře?

Chcete zlepšit image Vaší firmy? Chcete zlepšit pořádek ve Vaší firmě? Chcete sledovat a řídit náklady na kvalitu/jakost? Chcete mít jistotu, že zákazník bude spokojen a bude se k Vám rád vracet? Chcete, aby Vás zákazníci nepomlouvali a dělali Vám dobrou reklamu?

OK! Od toho jsem tady!

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhajte nás kontaktovat

+420 603 842 993


POŠLETE NÁM VZKAZ