Představení

Ptají se Vaši zákazníci na certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001? Dodáváte výrobcům automobilů a je od Vás požadována certifikace podle IATF 16949? Vyrábíte potraviny a potřebujete certifikaci systému kritických bodů, tedy HACCP? Je na Vašich poradách diskutována certifikace systému managementu? Zajímá Vás kvalita?

Čeká Vás zavedení systému managementu kvality? Už nemůžete zákazníkům certifikát pouze slibovat, ale potřebujete certifikát rychle získat? Máte obavu, že systém managementu kvality je byrokratickým molochem, který Vás bude zdržovat od důležité práce?

Potřebujete proškolit interní auditory pro Váš systém kvality nebo systém environmentu? Potřebujete školení o metodě FMEA? Chcete, aby se management Vaší firmy začal zajímat o systém kvality? Potřebujete moderátora pro implementaci metody nazývané Ishikawův diagram? Nemáte zkušenosti s metodou „5 proč“ a potřebujete pomoci s její aplikací? Chcete odhalit ztráty plynoucí ze zbytečných chyb?

Rádi byste zavedli metody vedoucí ke snížení nákladů a zvýšení produktivity? Zajímá Vás štíhlá výroba (Lean production) nebo štíhlé procesy a nevíte jak začít? Nevíte co je to procesní přístup? Neumíte se vypořádat s připomínkami auditora? Potřebujete zkušeného poradce, který bude repektovat Vaše zvyklosti a kulturu Vaší společnosti? Máte zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti systému managementu založenou na vzájemné důvěře?

Chcete zlepšit image Vaší firmy? Chcete zlepšit pořádek? Chcete sledovat a řídit náklady na nekvalitu? Chcete mít jistotu, že zákazník bude spokojen a bude se k Vám vracet? Chcete, aby Vás zákazníci nepomlouvali a dělali Vám dobrou reklamu?

OK! Od toho jsem tady!

Prezentace

Jmenuji se Petr Šotnar a od roku 1995 se živím jako poradce, lektor a auditor. Předtím jsem pracoval téměř deset let ve velkém strojírenském podniku na různých postech útvaru kvality. V roce 1989 jsem se stal šéfem útvaru kvality, čítajícím téměř 50 zaměstnanců. Naše firma v té době zaměstnávala asi 1800 lidí. V roce 1994 jsme získali certifikát ISO 9001. V té době bylo v České republice vydáno jen několik desítek certifikátů systému jakosti, takže jsme patřili k průkopníkům prosazování normy ISO 9001 do praxe. Od té doby se systematicky a pravidelně vzdělávám. Jsem držitelem řady certifikátů a osvědčení, z nichž některé naleznete v sekci nazvané certifikáty. Mám bohaté praktické zkušenosti s implementací systému managementu a jeho certifikací v mnoha oborech od výroby po služby. Jsem externím auditorem několika mezinárodních certifikačních organizací. Spolupracuji také jako lektor s několika vysokými školami. 

Všechny svoje znalosti a zkušenosti Vám nyní nabízím. Chci Vám pomoci dosáhnout zlepšení. Pomohu Vám odstranit jakékoli problémy či nedostatky, ať už je jejich předmětem Váš systém managementu kvality, systém managementu environmentu, potřeba získat certifikát, potřeba školení pracovníků, potřeba motivace pracovníků, potřeba provést audit Vašeho systému nebo audit systému managementu Vašeho dodavatele, implementace metod, nástrojů a technik používaných při zabezpečování kvality a podobně.