Audity

 Nabízím provedení Interních auditů

Nabízím provedení externích auditů

 
Nabízíme provedení interních auditů:

  • systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015

  • systému managementu kvality podle standardu IATF 16949:2016

  • systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015

  • auditu procesu podle VDA 6.3


Nabízíme provedení externích auditů:

  • předauditu, simulovaného certifikačního auditu s cílem ověřit připravenost na externí audit certifikační společnosti nebo zákazníka

  • dle Vašeho požadavku zabezpečíme provedení certifikačního auditu u renomované certifikační společnosti za výhodných podmínek

  • provedení auditů u Vašich dodavatelů.